W E L K O M

Hartelijk welkom op de website van ligfietsclub GRENSRIJDER.com. Deze site is opgezet voor Velomobiel -en ligfiets rijders in de Euregio. Informatie uitwisselen, routes delen, samen tochten maken. Da's de bedoeling! Wij werken waar mogelijk nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Human Powered Vehicles (NVHPV). Reacties en tips voor deze site zijn van harte welkom! OBT 2020 - POLL | ben je erbij geef 'n duim!

OBT 2020 - POLL | dabei? gib einen daum!!
NL | 6e Nieuwsbrief verstuurd

 

Het liep niet helemaal soepel met versturen van de 6e NWSBRF op 1 juni. Excuses daarvoor. Maar de korte NWSBRF is toch weer rondgemaild.

 

Op gebied van OBT hebben we even niet zoveel te melden. Alleen dat we de inschrijving hebben verschoven naar september. Dan hopen we meer te weten over de effecten van de versoepelingen rondom de Corona maatregelen. Ook op gebied van grensoverschrijding en het met een grotere groep aanwezig zijn in de horeca gelegenheden bij start/finish en pauze.

 

Hoe dan ook. De 25e OBT 2020 zal in ieder geval worden verreden. Desnoods in een kleinere en aan de situatie aangepaste versie.

 

Waar we wel rekening mee moeten houden dat diverse 'partners van de tocht'  het momenteel moeilijk hebben. Dit zal een weerslag hebben op de sponsorbijdragen. Waardoor we wellicht toch een iets bescheidener feestje van het jubileum moeten maken.

 

Ook zijn we erg benieuwd naar de interesse om deel te nemen. Wij hadden in eerste instantie gerekend op 150-200 deelnemers. Maar hoe dat nu ligt, is voor ons helemaal onzeker. Vandaar even een poll op onze website en FB pagina. Geef ons een duimpje wanneer je voornemers bent ommee te rijden dit jaar.

 

Zoals altijd: Blijf gezond allemaal en graag tot snel!

  

D | 6. Newsletter verschickt

 

Mit dem Versand des 6. NWSBRF am 1. Juni verlief es nicht reibungslos. Entschuldigung dafür. Aber der kurze NWSBRF wurde erneut per E-Mail verschickt.

 

Über OBT haben wir nicht viel zu sagen. Nur dass wir die Registrierung auf September verschoben haben. Dann hoffen wir, mehr über die Auswirkungen der Entspannung rund um die Corona-Maßnahmen zu erfahren. Auch im Hinblick auf das Überschreiten von Grenzen und die Anwesenheit einer größeren Gruppe in den Catering-Betrieben zu Beginn / Ende und Pause.

 

Wie auch immer. Das 25. OBT 2020 findet auf jeden Fall statt. Bei Bedarf in einem kleineren und an die Situation angepassten.

Was wir berücksichtigen müssen, ist, dass verschiedene "Partner der Tour" derzeit Probleme haben. Dies wird sich auf die Sponsorenbeiträge auswirken. Das heißt, wir müssen möglicherweise eine etwas bescheidenere Party zum Jubiläum machen.

 

Wir sind auch sehr gespannt auf das Interesse an einer Teilnahme. Wir haben zunächst 150-200 Teilnehmer erwartet. Aber wie das jetzt ist, ist für uns völlig ungewiss. Daher eine Umfrage auf unserer Website und FB-Seite. Geben Sie uns einen Daumen hoch, wenn Sie dieses Jahr fahren möchten.

 

Wie immer: Bleib gesund und bis bald!

 

Lees hier de 6e Nieuwsbrief online / Lesen Sie hier den 6. NWSBRF online.


NL | Op zondag 6 september as. rijden we de 'GRENSLANDTOUR light'. Geen treffen ditmaal, maar puur een mooie tourtocht door onze groene en waterrijke regio. Een tocht van ca. 70 km die ook voor Trikes en open liggers geschikt is.

 

Wij verzorgen onderweg een lunchpakket (drie broodjes / candybar / fruit / drinken). Die we dan ter plaatse zullen nuttigen, natuurlijk met de nodige 'social distance'. Uiteraard vragen we  u om de afspraken over afstanden ed. in acht te nemen.

 

We starten en finishen bij 'De Gitstap', Gitstappermolenweg 3 in 6063 NT Vlodrop.

Indien mogelijk, verantwoord en toegestaan, drinken we daar na afloop samen nog iets op deze tour.

 

Ivm. inkoop van de lunchpakketten is inschrijven verplicht. De lunchpakketten kosten € 10,00/stuk. Graag aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Inschrijven.

 

D | Am Sonntag, den 6. September. Wir fahren die 'GRENSLANDTOUR light'. Diesmal kein Treffen, sondern eine wunderschöne Tour durch unsere grüne und wasserreiche Region. Tour von ca. 70 km, die auch für Trikes und offene Liegeräder geeignet ist.  

 

Unterwegs bieten wir ein Lunchpaket an (drei belegte Brödchen / Candybar / Obst / Getränk). Was wir vor Ort verbrauchen werden, natürlich mit der notwendigen "sozialen Distanz". Wir bitten Sie auch, die Vereinbarungen über Entfernungen usw. zu beachten.  

 

Wir starten und enden bei 'De Gitstap', Gitstappermolenweg 3 in 6063 NT Vlodrop. Wenn möglich, verantwortungsbewusst und erlaubt, werden wir danach gemeinsam etwas auf dieser Tour trinken. Die Registrierung der Lunchpakete ist obligatorisch. Die Lunchpakete kosten 10,00 € / Stück. Bitte geben Sie an, ob Sie dies verwenden möchten.

Registrieren. 


velombiel.nl | nieuwe quest rs

Schermfoto's van filmpje Theo van Andel.
Schermfoto's van filmpje Theo van Andel.

NL | Theo van Velomobiel.nl verraste eenieder met een filmpje op socialemedia platform WE. Een heuse racer! De Quest RS. Je zou denken dat dat voor Racer staat, maar RS staat voor 'really small'. Er liep dus nog een project naast de Quest 3.0.

 

Deze fiets is speciaal voor Eva gebouwd om mee te kunnen doen aan races. De berijder mag maximaal 1,75 meter groot zijn, wil hij/zij passen in deze fiets. Maar er komt ook een versie voor mensen van 1,96 meter (Theo's lengte), zo geeft hij aanmet een knipoog. De fiets weegt slechts 20 kg en is zeer binnenkort beschikbaar. Omtrent prijzen - levertijden e.d. is nog niets bekend.

 

Op de foto's (genomen van het filmpje van Theo) zie je de Quest RS naast een Alpha Seven.

  

D | Theo van Velomobiel.nl überraschte alle mit einem Video auf der Social-Media-Plattform WE. Ein echter Rennfahrer! Die Quest RS. Sie würden denken, das steht für Racer, aber RS steht für "really small (wirklich klein)". Es war also noch einen projekt neben Quest 3.0 .

 

Das rad wurde speziell für Eva gebaut, um an Rennen teilzunehmen. Der Fahrer darf maximal 1,75 Meter groß sein, wenn er dieses Fahrrad montieren möchte. Es wird aber auch eine Version für Menschen von 1,96 Metern (Theos Größe) geben, zeigt er mit einem Augenzwinkern an.

 

Das Fahrrad wiegt nur 20 kg und wird sehr bald verfügbar sein. Über Preise, Lieferzeiten usw. ist nichts bekannt.

Auf den Fotos (aus Theos Video) sehen Sie den Quest RS neben einer Alpha Seven.UPDATE | Northern Light Motors 428

NL | Graham Browne publiceerde onlangs op de Facebookpagina 'Velomibile Design Future' foto's van een nieuwe Velomobiel;  de Northern Light Motors 428. Maar de info was summier. Inmiddels heeft Hanza Galla, chief editor van www.recumbent.news contact gehad met Graham. Dat leverde onderstaande informatie op.

 

Graham Browne is al vele jaren actief als ontwerper in diverse projecten. Hij was zo'n twintig jaar geleden hoofd design bij TVR en heeft in die tijd diverse modellen ontworpen (oa. Tuscan Convertible, T440 Le Mans en Sagaris modellen). Daarna heeft hij ondermeer gewerkt voor Jaguar en Bentley. Graham heeft twee bedrijven; Morphosa voor zijn ontwerp activiteiten en sinds kort Northern Light Motors (NLM) voor dit Velomobielproject. De website van NLM is nog niet gereed. Daarom staat er wat info op de site van Morphosa. Maar Graham heeft aangegeven snel met de NLM website te zullen komen.

 

De NLM 428 is productieklaar. Op de foto's zien we het prototype dat momenteel nog steeds wordt getest.De ontwikkeling en financiering is volledig door Graham zelf gedaan. Op dit moment is hij in gesprek met enkele investeerders zodat hij zich volledig op het project kan storten en de productie kan gaan opstarten. Als de investeerders instappen kan de NLM 428 binnen 12 maanden in productie gaan. Indien ze niet instappen zal dat langer gaan duren.

 

Het is een EPAC (EN 15194 standard 2009 / Electronically Power Assisted Cycles). En dat verklaart meteen waarom er geen ketting naar het achterwiel te zien is. De fiets wordt via electromotoren aangedren vanuit een accu. Die accu wordt weer gevoed door een generator die al fietsend wordt aangedreven. Eigenlijk hetzelfde systeem dat ook in de Podbike wordt gebruikt. De nominale Power is 1000 Watt maar om de fiets straat legaal te maken in de meeste EU landen, is het vermogen teruggeschroefd tot 250 Watt. Het is niet de bedoeling dat er versie zonder electro motor op de markt komt aldus Graham. De snelheden die gehaald kunnen worden zullen vergelijkbaar zijn met een spedelec (ca. 45 km/u) alhoewel hogere snelheden mogelijk zijn indien het vermogen niet wordt teruggeschroefd.

 

De fiets weeg, zoals we al eerder melden, iets onder 70 kg. Dat lijkt veel maar is nodig uit oogpunt van veiligheid. De body van de fiets is dubbel uitgevoerd en gevuld met faom. Zoals bij surfplanken eigenlijk.Daarbij is gebruik gemaakt van polystyreen caoted glasvezel en carbon. De breedte van de fiets is 1,20 meter. Da's lastig op onze fietspaden. Maar Graham zegt dat alle fietsen smaller dan 1.00 meter instabiel zijn en makkelijk kunnen omslaan. De grondhoogte is 85 mm. De fiets is voorzien van verschillende veiligheidsvoorzieningen zoals een soort rolbar achter.

 

Er is voldoende opslagruimte in de fiets aanwezig. Achter de zitpositie is plaats voor drie grote zakken met boodschappen.

 

De fiets komt voor zo'n 5.000 Engelse Pond (ca. € 5.600) excl. opties/belasting/verzendkosten. Ook geeft Graham aan dat er al zo'n 70 belangstellenden zijn. Er komt z.s.m. een website waarop meer informatie en een bestelmodule zullen staan. Tevens kunnen belangstellende vast inschrijven voor 500 Engelse Pond.

 

De fiets is ontwikkeld in samenwerking met Morphosa een Engels bedrijf in auto ontwerp en manufactering. Kijk hier maar eens op hun site. 

 

Graham Browne vind je hier op FB.

 

(Dit artikel is gebaseerd op informatie van www.recumbent.news)  met dank aan Honza Galla - Chief Editor.


 

D | Graham Browne hat kürzlich Fotos eines neuen Velomobils auf der Facebook-Seite 'Velomibile Design Future' veröffentlicht. die Northern Light Motors 428. Aber die Informationen waren spärlich. Hanza Galla, Chefredakteur von www.recumbent.news, hat sich seitdem an Graham gewandt. Das ergab die folgenden Informationen.

 

Graham Browne ist seit vielen Jahren als Designer in verschiedenen Projekten tätig. Vor etwa zwanzig Jahren war er Designleiter bei TVR und hat in dieser Zeit mehrere Modelle entworfen (darunter die Modelle Tuscan Cabrio, T440 Le Mans und Sagaris). Danach arbeitete er unter anderem für Jaguar und Bentley. Graham hat zwei Unternehmen; Morphosa für seine Designaktivitäten und kürzlich Northern Light Motors (NLM) für dieses Velomobile-Projekt. Die NLM-Website ist noch nicht fertig. Aus diesem Grund gibt es auf der Morphosa-Website einige Informationen. Aber Graham hat angekündigt, dass er bald die NLM-Website erstellen wird.

 

Der NLM 428 ist produktionsbereit. Auf den Bildern sehen wir den Prototyp, der noch getestet wird, und die Entwicklung und Finanzierung wurde vollständig von Graham selbst durchgeführt. Derzeit befindet er sich in Gesprächen mit einigen Investoren, damit er sich voll und ganz für das Projekt engagieren und mit der Produktion beginnen kann. Wenn die Investoren einspringen, kann der NLM 428 innerhalb von 12 Monaten in Produktion gehen. Wenn sie nicht einsteigen, dauert es länger.

 

Es handelt sich um ein EPAC (Norm EN 15194 2009 / Electronically Power Assisted Cycles). Und das erklärt sofort, warum das Hinterrad keine Kette hat. Das Fahrrad wird von Elektromotoren aus einer Batterie angetrieben. Diese Batterie wird wieder von einem Generator angetrieben, der vom Fahrrad angetrieben wird. Eigentlich das gleiche System, das auch im Podbike verwendet wird. Die Nennleistung beträgt 1000 Watt. Um das Fahrrad in den meisten EU-Ländern legal zu machen, wurde die Leistung auf 250 Watt reduziert. Laut Graham ist es nicht beabsichtigt, eine Version ohne Elektromotor auf den Markt zu bringen. Die Geschwindigkeiten, die erreicht werden können, sind vergleichbar mit einer Geschwindigkeitsverzögerung (ca. 45 km / h), obwohl höhere Geschwindigkeiten möglich sind, wenn die Leistung nicht verringert wird.

 

Das Fahrrad wiegt, wie bereits erwähnt, knapp 70 kg. Das scheint viel zu sein, ist aber aus Sicherheitsgründen notwendig. Die Karosserie des Fahrrads ist doppelt und mit Sahne gefüllt. Wie bei Surfbrettern auch bei der Verwendung von Glasfaser und Carbon aus Polystyrol. Die Breite des Fahrrads beträgt 1,20 Meter. Das ist auf unseren Radwegen schwierig. Aber Graham sagt, dass alle Motorräder, die schmaler als 1,00 Meter sind, instabil sind und leicht umkippen können. Die Bodenhöhe beträgt 85 mm. Das Fahrrad ist mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen wie einer Art hinterem Überrollbügel ausgestattet. 

 

Im Fahrrad ist ausreichend Stauraum vorhanden. Hinter der Sitzposition ist Platz für drei große Taschen mit Lebensmitteln.

Das Fahrrad kostet ca. 5.000 Britische Pfund (ca. 5.600 €) ohne Optionen / Steuern / Versandkosten. Graham gibt auch an, dass es bereits etwa 70 Interessenten gibt. Es wird so bald wie möglich eine Website geben, die weitere Informationen und ein Bestellmodul enthält. Interessenten können sich auch dauerhaft für 500 Pfund Sterling registrieren.

Zusammenarbeit mit Morphosa, einem englischen Unternehmen für Autodesign und -herstellung, entwickelt. Schauen Sie sich ihre Seite hier an. Graham Browne ist hier auf FB zu finden.

 

(Dieser Artikel basiert auf Informationen von www.recumbent.news). Danke schön Honza Galla - Chief Editor.21 JUNI 2020 | rondje koningslust | ca. 87 km    [onder voorbehoud]

Download
Koningslust route | 87 km
Koningslust route | 87 km.gpx
XML document 195.7 KB

 

NL | De Koningslustroute verbindt De Peel met de Maasvallei. Onder­weg passeer je het ontginnings­dorp Koningslust, het Maasdorp Baarlo en het tuinbouwdorp Maasbree. Je fietst door een in­tensief gebruikt landbouwgebied met varkenshouderijen, tuin­bouwkassen en aspergevelden. De stuifduinen geven de bossen van de Blerickse en Kesselse Ber­gen een heuvelachtig aanzien. Deze 'bergen' vormen de groene overgang van De Peel naar de Maasvallei. Het landschap wordt doorsneden door verschillende (gekanaliseerde) beken die het overtollige water van de Peel naar de Maas afvoeren.

  

In Sevenum pauzeren we in het nabij 'de Turfhoeve' en "Schatberg' gelegen 'La Place' restaurant. De fietsen kunnen hier goed worden geplaatst. We hebben dan ca. 37 km gereden. 

Langs de uiterwaarden van de Maas fietsen we van Baarlo naar het mooie Kessel. Daar bestaat nog de mogelijkheid om een kop koffie te nuttigen bij Baron Frits (nabij het kasteel). We hebben dan ca. 65 km gefietst. Voor de tweede maal nemen we het veer (€ 0,75 per fiets) om via Beesel, Swalmen en Boukoul terug te rijden naar Roermond.

 

D | Die Koningslustroute verbindet De Peel mit dem Maastal. Unterwegs passieren Sie das Bergbaudorf Koningslust, das Maasdorf Baarlo und das Gartenbaudorf Maasbree. Sie radeln durch eine intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche mit Schweinefarmen, gartenbaulichen Gewächshäusern und Spargelfeldern. Die treibenden Dünen verleihen den Wäldern von Blerickse und Kesselse Bergen ein hügeliges Aussehen. Diese "Berge" bilden den grünen Übergang von De Peel ins Maastal. Die Landschaft wird von verschiedenen (kanalisierten) Bächen durchschnitten, die das überschüssige Wasser von der Peel zur Maas abfließen lassen.

 

 

In Sevenum machen wir eine Pause im Restaurant "La Place" in der Nähe von "de Turfhoeve" und "Schatberg". Die Fahrräder können hier gut abgestellt werden. Wir sind dann ca. 37 km gefahren.   

Entlang des Maasvorlandes radeln wir von Baarlo zum schönen Kessel. Im Baron Frits (in der Nähe des Schlosses) besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Tasse Kaffee zu trinken. Wir sind ca. 65 km gefahren. Zum zweiten Mal nehmen wir die Fähre (0,75 € pro Rad), um über Beesel, Swalmen und Boukoul zurück nach Roermond zu fahren. 


Voi Verte trans Ardennes


Onlangs was op de Belgische TV een reportage te zien over een bijzonder fietsroute la Voi verte Trans-Ardennes. De groene route door de (Franse) Ardenne.

 

Het waren prachtige beelden en mooie fietspaden die voeren langs de Maas. Over het algemeen daardoor ook mooi vlak. De reporter vond de Franse ardennen en de fietsroute zelfs mooier dan de Vlaamse.

 

Met prachtige steden en dorpen die je passeert en voldoende B&B mogelijkheden onderweg. Of verbindingen met de trein om met je fiets (geen ligfiets) weer huiswaarts te keren. Misschien nog een leuke september vakantie idee?

 

Meer info vind je op deze website.


Kalender 2020

2020  
   
30 mei | Pinksterrit
21 juni | Grensrijder rit | Rondje Koningslust
16 augustus | Grensrijder rit | volgt
06 september | Grenslandtour light
16 september | Rondje Texel
   
   
28 december | 25e OBT Euregio Limburg
   


snel door naar..
PARTNERs van GRENSRIJDER.COM IS - OBT 2020

De Gitstap - Vlodrop