PROEF KUNSTSTOF FIETSPADEN


Tekst en foto overgenomen uit nieuwsbrief fietsberaad CROW
Tekst en foto overgenomen uit nieuwsbrief fietsberaad CROW

Zwolle heeft de primeur voor de eerste ‘PlasticRoad’. Een fietspad gemaakt van prefabelementen, waarin een holle ruimte zit voor kabels en leidingen en waterafvoer. Over een paar maanden volgt het tweede fietspad elders in Overijssel. De proefstroken worden ongeveer 30 meter lang.

 

Het PlasticRoad-concept bestaat uit een prefab, modulaire en holle wegconstructie gemaakt van gerecycled kunststof. KWS werkt al een aantal jaren aan het concept, waarmee binnen een paar dagen een weg cq. fietspad is aan te leggen.

 

Zo’n fietspad zou volgens KWS drie keer langer meegaan en onderhoud en verkeershinder zou tot het verleden behoren. Ook zou met de PlasticRoad het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost. Dat laatste omdat de holle ruimte tevens kan worden gebruikt als tijdelijke waterberging.

 

Naar aanleiding van het door ons gepubliceerde artikel heeft de wethouder Duurzaamheid in de gemeente Roermond, aangegeven te zullen onderzoeken of toepassing van deze modulaire wegelementen ook in Roermondse projecten mogelijk is.

 

Overgenomen uit nieuwsbrief Fietsberaad CROW.