Northern Light Motors 428


NL | Graham Browne publiceerde onlangs op de Facebookpagina 'Velomibile Design Future' foto's van een nieuwe Velomobiel;  de Northern Light Motors 428. Maar de info was summier. Inmiddels heeft Hanza Galla, chief editor van www.recumbent.news contact gehad met Graham. Dat leverde onderstaande informatie op.

 

Graham Browne is al vele jaren actief als ontwerper in diverse projecten. Hij was zo'n twintig jaar geleden hoofd design bij TVR en heeft in die tijd diverse modellen ontworpen (oa. Tuscan Convertible, T440 Le Mans en Sagaris modellen). Daarna heeft hij ondermeer gewerkt voor Jaguar en Bentley. Graham heeft twee bedrijven; Morphosa voor zijn ontwerp activiteiten en sinds kort Northern Light Motors (NLM) voor dit Velomobielproject. De website van NLM is nog niet gereed. Daarom staat er wat info op de site van Morphosa. Maar Graham heeft aangegeven snel met de NLM website te zullen komen.

 

De NLM 428 is productieklaar. Op de foto's zien we het prototype dat momenteel nog steeds wordt getest.De ontwikkeling en financiering is volledig door Graham zelf gedaan. Op dit moment is hij in gesprek met enkele investeerders zodat hij zich volledig op het project kan storten en de productie kan gaan opstarten. Als de investeerders instappen kan de NLM 428 binnen 12 maanden in productie gaan. Indien ze niet instappen zal dat langer gaan duren.

 

Het is een EPAC (EN 15194 standard 2009 / Electronically Power Assisted Cycles). En dat verklaart meteen waarom er geen ketting naar het achterwiel te zien is. De fiets wordt via electromotoren aangedren vanuit een accu. Die accu wordt weer gevoed door een generator die al fietsend wordt aangedreven. Eigenlijk hetzelfde systeem dat ook in de Podbike wordt gebruikt. De nominale Power is 1000 Watt maar om de fiets straat legaal te maken in de meeste EU landen, is het vermogen teruggeschroefd tot 250 Watt. Het is niet de bedoeling dat er versie zonder electro motor op de markt komt aldus Graham. De snelheden die gehaald kunnen worden zullen vergelijkbaar zijn met een spedelec (ca. 45 km/u) alhoewel hogere snelheden mogelijk zijn indien het vermogen niet wordt teruggeschroefd.

 

De fiets weeg, zoals we al eerder melden, iets onder 70 kg. Dat lijkt veel maar is nodig uit oogpunt van veiligheid. De body van de fiets is dubbel uitgevoerd en gevuld met faom. Zoals bij surfplanken eigenlijk.Daarbij is gebruik gemaakt van polystyreen caoted glasvezel en carbon. De breedte van de fiets is 1,20 meter. Da's lastig op onze fietspaden. Maar Graham zegt dat alle fietsen smaller dan 1.00 meter instabiel zijn en makkelijk kunnen omslaan. De grondhoogte is 85 mm. De fiets is voorzien van verschillende veiligheidsvoorzieningen zoals een soort rolbar achter.

 

Er is voldoende opslagruimte in de fiets aanwezig. Achter de zitpositie is plaats voor drie grote zakken met boodschappen.

 

De fiets komt voor zo'n 5.000 Engelse Pond (ca. € 5.600) excl. opties/belasting/verzendkosten. Ook geeft Graham aan dat er al zo'n 70 belangstellenden zijn. Er komt z.s.m. een website waarop meer informatie en een bestelmodule zullen staan. Tevens kunnen belangstellende vast inschrijven voor 500 Engelse Pond.

 

De fiets is ontwikkeld in samenwerking met Morphosa een Engels bedrijf in auto ontwerp en manufactering. Kijk hier maar eens op hun site. 

 

Graham Browne vind je hier op FB.

 

(Dit artikel is gebaseerd op informatie van www.recumbent.news)  met dank aan Honza Galla - Chief Editor.


 

D | Graham Browne hat kürzlich Fotos eines neuen Velomobils auf der Facebook-Seite 'Velomibile Design Future' veröffentlicht. die Northern Light Motors 428. Aber die Informationen waren spärlich. Hanza Galla, Chefredakteur von www.recumbent.news, hat sich seitdem an Graham gewandt. Das ergab die folgenden Informationen.

 

Graham Browne ist seit vielen Jahren als Designer in verschiedenen Projekten tätig. Vor etwa zwanzig Jahren war er Designleiter bei TVR und hat in dieser Zeit mehrere Modelle entworfen (darunter die Modelle Tuscan Cabrio, T440 Le Mans und Sagaris). Danach arbeitete er unter anderem für Jaguar und Bentley. Graham hat zwei Unternehmen; Morphosa für seine Designaktivitäten und kürzlich Northern Light Motors (NLM) für dieses Velomobile-Projekt. Die NLM-Website ist noch nicht fertig. Aus diesem Grund gibt es auf der Morphosa-Website einige Informationen. Aber Graham hat angekündigt, dass er bald die NLM-Website erstellen wird.

 

Der NLM 428 ist produktionsbereit. Auf den Bildern sehen wir den Prototyp, der noch getestet wird, und die Entwicklung und Finanzierung wurde vollständig von Graham selbst durchgeführt. Derzeit befindet er sich in Gesprächen mit einigen Investoren, damit er sich voll und ganz für das Projekt engagieren und mit der Produktion beginnen kann. Wenn die Investoren einspringen, kann der NLM 428 innerhalb von 12 Monaten in Produktion gehen. Wenn sie nicht einsteigen, dauert es länger.

 

Es handelt sich um ein EPAC (Norm EN 15194 2009 / Electronically Power Assisted Cycles). Und das erklärt sofort, warum das Hinterrad keine Kette hat. Das Fahrrad wird von Elektromotoren aus einer Batterie angetrieben. Diese Batterie wird wieder von einem Generator angetrieben, der vom Fahrrad angetrieben wird. Eigentlich das gleiche System, das auch im Podbike verwendet wird. Die Nennleistung beträgt 1000 Watt. Um das Fahrrad in den meisten EU-Ländern legal zu machen, wurde die Leistung auf 250 Watt reduziert. Laut Graham ist es nicht beabsichtigt, eine Version ohne Elektromotor auf den Markt zu bringen. Die Geschwindigkeiten, die erreicht werden können, sind vergleichbar mit einer Geschwindigkeitsverzögerung (ca. 45 km / h), obwohl höhere Geschwindigkeiten möglich sind, wenn die Leistung nicht verringert wird.

 

Das Fahrrad wiegt, wie bereits erwähnt, knapp 70 kg. Das scheint viel zu sein, ist aber aus Sicherheitsgründen notwendig. Die Karosserie des Fahrrads ist doppelt und mit Sahne gefüllt. Wie bei Surfbrettern auch bei der Verwendung von Glasfaser und Carbon aus Polystyrol. Die Breite des Fahrrads beträgt 1,20 Meter. Das ist auf unseren Radwegen schwierig. Aber Graham sagt, dass alle Motorräder, die schmaler als 1,00 Meter sind, instabil sind und leicht umkippen können. Die Bodenhöhe beträgt 85 mm. Das Fahrrad ist mit verschiedenen Sicherheitsmerkmalen wie einer Art hinterem Überrollbügel ausgestattet. 

 

Im Fahrrad ist ausreichend Stauraum vorhanden. Hinter der Sitzposition ist Platz für drei große Taschen mit Lebensmitteln.

Das Fahrrad kostet ca. 5.000 Britische Pfund (ca. 5.600 €) ohne Optionen / Steuern / Versandkosten. Graham gibt auch an, dass es bereits etwa 70 Interessenten gibt. Es wird so bald wie möglich eine Website geben, die weitere Informationen und ein Bestellmodul enthält. Interessenten können sich auch dauerhaft für 500 Pfund Sterling registrieren.

Zusammenarbeit mit Morphosa, einem englischen Unternehmen für Autodesign und -herstellung, entwickelt. Schauen Sie sich ihre Seite hier an. Graham Browne ist hier auf FB zu finden.

 

(Dieser Artikel basiert auf Informationen von www.recumbent.news). Danke schön Honza Galla - Chief Editor.