GLT 2020 | 4e Grenslandtour

NL | Door Corona kon het Grenslandtreffen in het voorjaar ditmaal niet doorgaan. Op 6 september werd een GLT light georganiseerd. Alleen een tourtocht waaraan ruim 35 deelnemers deelnamen. Dit was meteen ook een generale repetitie voor de OBT in december. Iedereen hield zich keurig aan de Covid-19 regels en het event verliep verder probleemloos. Dank aan alle deelnemers.

 

D | Wegen Corona konnte das Grenslandtreffen im Frühjahr diesmal nicht stattfinden. Am 6. September wurde eine GLT-Leuchte organisiert. Nur eine Tournee, an der mehr als 35 Teilnehmer teilnahmen. Dies war auch eine Generalprobe für das OBT im Dezember. Alle folgten den Covid-19-Regeln, und die Veranstaltung verlief ohne Probleme. Vielen Dank an alle Teilnehmer.

Alle bovenstaande foto's zijn gemaakt door Bert Kok | Veldko.nl

Bovenstaande foto's zijn gemaakt door Chris Trines

Foto's hierboven Johannes Schaftrath

 

Matthias Rauhut heeft een RELIVE-filmpje gemaakt van de tocht van gisteren. Klik op deze link voor het filmpje.

 

Matthias Rauhut hat einen RELIVE-flm gemacht von GLT 2020. DIe ist hier zu sehen.