UITSPRAAK | Ongeval Edwin de Vries


Foto M.B. v/d G.
Foto M.B. v/d G.

NL | Bijna twee jaar nadat het noodlottige ongeval van Erwin de Vries en zijn Strada 'tante Lies' plaatsvond, heeft de rechter in Roermond uitspraak gedaan in de zaak die de familie tegen de gemeente Roermond had aangespannen.

 

Erwin reed op een onverlicht fietsroutepad tegen een niet gemarkeerde of verlichte slagboom en raakte daarbij zodanig ernstig verwond dat hij enkele weken later alsnog aan zijn verwondigen overleed.

 

De rechter heeft de gemeente Roermond aansprakelijk gesteld voor het ongeval. De familie geeft aan blij te zijn met deze uitspraak. Het is hen niet zozeer om smartegeld te doen alswel om het feit dat gemeenten (zoals Roermond) zich bewust zijn van de gevaren van (onverlichte en niet gemarkeerde) obstakels op (fiets)paden. Dit ongeval had in iedere willekeurige gemeente kunnen gebeuren en met deze uitspraak en daardoor ontstane jurisprundentie, hoopt de familie dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om herhaling van ongevallen zoals met Erwin te voorkomen. Erwin wilde dat ook zelf nog graag.

 

De uitspraak geeft een dubbel gevoel aldus de vrouw van Erwin. Enerzijds blij met de erkenning, anderzijds krijgen we er Erwin natuurlijk niet mee terug. We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe!

 

D| Fast zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall von Erwin de Vries und seiner Strada 'Tante Lies' entschied der Richter in Roermond in dem Fall, dass die Familie gegen die Gemeinde Roermond geklagt hatte.

 

Erwin fuhr auf einem unbeleuchteten Radweg gegen eine unmarkierte oder beleuchtete Schranke und wurde dabei so schwer verletzt, dass er einige Wochen später starb.

 

Der Richter machte die Gemeinde Roermond für den Unfall haftbar. Die Familie gibt an, mit diesem Urteil zufrieden zu sein. Sie sind nicht so sehr an Kategoriegeld interessiert, sondern vielmehr daran, dass Gemeinden (wie Roermond) sich der Gefahren von (unbeleuchteten und nicht markierten) Hindernissen auf (Fahrrad-)Wegen bewusst sind. Dieser Unfall hätte sich in jeder Gemeinde ereignen können, und mit diesem Urteil und der daraus resultierenden Rechtsprechung hofft die Familie, dass die Gemeinden ihre Verantwortung übernehmen, um eine Wiederholung von Unfällen wie dem mit Erwin zu verhindern. Auch Erwin selbst wollte dies.

 

Die Aussprache gibt ein doppeltes Gefühl, so Erwins Frau. Einerseits freuen wir uns über die Anerkennung, andererseits bekommen wir Erwin natürlich nicht zurück. Wir wünschen allen Beteiligten viel Kraft!